1 year of stitches, 2016. > novemeber 2016.

november 1, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016
november 2, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016
november 3, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016
november 4, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016
november 5, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016
november 6, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016
november 7, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016
november 8, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016
november 9, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016
november 10, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016
november 11, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016
november 12, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016
november 13, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016
november 14, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016
november 15, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016
november 16, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016
november 17, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016
november 18, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016
november 19, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016
november 20, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016
november 21, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016
november 22, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016
november 23, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016
november 24, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016
november 25, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016
november 26, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016
november 27, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016
november 28, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016
november 29, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016
november 30, 2016.
hand embroidery on cotton osnaburg.
2016