portfolio > ceramics

small speckled poppy vase
small speckled poppy vase
earthenware, speckled buff slip, glaze
2019